Dating alpabetong filipino

Kabilang sa mga nabuong lokal na ortograpiya ng KWF ang Bikol, Ilokano, Pampanga, Pangasinan, at Waray, bagaman ang ilang tuntunin ng KWF, partikular sa panghihiram sa Espanyol, ay utang nang malaki sa Pambansang Lupon sa Wika at Pagsasalin (PLWP) ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining (NCCA) na unang nagsagawa ng pag-aaral sa panghihiram ng salitang banyaga sa panig ng Tagalog noong bungad ng siglo 20 hanggang unang bungad ng siglo 21.

Ilan sa mapupuna sa umiiral na ortograpiyang Filipino (at iba pang binubuong ortograpiya sa wikang lalawiganin) ang sumusunod: 1.

Naging batayan din sa pagbubuo ng ortograpiya ang UP Diksiyonaryong Filipino (2001) ni Virgilio S.

Almario na hinigtan ang Diksyunaryo-Tesauro (1972) ni Jose Villa Panganiban sa dami ng lahok mula sa iba’t ibang disiplina at wika sa rehiyon.

A – ko’y kabilang din sa nasabing kaguruan na naghahangad mapatalas ang kaisipan, kung kaya’t sa pangalaawang pagkakatao’y pinanindigan at hindi na pinalampas na muling makasama sa panayam S – abi ng maraming PASATAF ay tulay ng karunungan, sila’y di nagkamali sapagkat tunay nga naman.

aral na ibinabahagi ay maaaring ituro sa mga mag-aaral lalo na ang patuloy na pagmamahal at pagpapahalaga sa wikang taglay.

Wala sa CG Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda batay sa ilang pangyayaring napakinggan Wala sa CG Nabibigyang kahulugan ang mahihirap na salita batay sa kasingkahulugan nito F9PB-1c-d-40 F9PN-1c-d-40 Wala sa CG Naipahahayag ang sariling katwiran hinggil sa mga kaisipang nakapaloob sa akda Pamantayan sa Pagganap: Naipasasalaysay sa mag-aaral ang ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging desisyon ni Elias na pagtubos sa buhay ng isang kaibigan. S Standard Masining 25 Orihinalidad 25 Makatotohanan 25 Kaangkupan ng mga Pahayag 15 Presentasyon 10 Kabuuan 100 PASATAF: Instrumento ng Karunungan Ni Ronilo B.

Pinaunlad sa Filipino ang paraan ng paglalapi na dating ginagawa sa Tagalog, bagaman nangangapa magpahangga ngayon kung paano manghihiram sa paraan ng paglalapi na mula sa mga wikang lalawiganin.

Sa yugtong ito, kinakailangang makita ang pambihirang paraan ng paglalapi at pagbabaybay sa Filipino at iba pang taal na wika upang mabatid kung kinakailangang itangi ang isang wika sa iba pang wika.

Isang halimbawa ang pagpapalit ng \p\ sa \f\ ng pangngalang pantanging “Filipinas” na naging “Pilipinas.” Sa kaso ng pangngalang pambalana, wala pang malinaw na tuntunin kung dapat na bang payagan nang maluwag ang paghalili ng mga titik, gaya sa Abakadang Tagalog, doon sa mga hiram na salitang banyaga, gaya ng Espanyol at Inggles.

Kung pananatilihin naman ang mga hiram na titik, ibig bang sabihin ay hinihiram na rin ang mga banyagang tunog, gaya ng mahaba at maikling patinig [i.e., long and short vowels] o kaya’y ang mahina at malakas na katinig [i.e., voiced and unvoiced fricatives] sa Inggles?

Leave a Reply